Chế độ nghỉ chờ hưu với cán bộ không đủ tuổi tái bổ nhiệm

Ngày hỏi:30/07/2015

Bố đẻ của bà Vũ Thị Hoan (Thanh Hoá) là ông Vũ Đình Luận, sinh ngày 12/6/1956, là Chủ tịch UBND xã Nga Phú nhiệm kỳ 2010 - 2015, tham gia BHXH 18 năm 9 tháng. Do ông Luận không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nên UBND xã có văn bản đề nghị UBND huyện Nga Sơn cho ông Luận nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu và hưởng chế độ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 26/2015/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo trả lời của UBND huyện, ông Luận không thuộc đối tượng hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội vì không đủ 20 năm đóng BHXH. Ông Luận đã nhận quyết định nghỉ việc từ 1/6/2015. Bà Hoan đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, việc giải quyết chế độ cho bố của bà như vậy có đúng quy định không?

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hoá tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 5 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ, cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm còn dưới 2 năm (24 tháng) công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không bố trí được vị trí công tác phù hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì sẽ được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu.

   Trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu, cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nơi công tác và được thực hiện các chế độ, chính sách như sau:

   1. Được hưởng nguyên mức lương, chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có).

   2. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm và cơ quan nơi cán bộ công tác trước khi chờ đủ tuổi nghỉ hưu căn cứ vào mức lương, các khoản phụ cấp và mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) được hưởng tại khoản 1 Điều này thực hiện đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật hiện hành.

   Sở Nội vụ đề nghị UBND huyện Nga Sơn và các đơn vị có liên quan căn cứ khoản 1, 2 Điều 5 Nghị định 26/2015/NĐ-CP và các quy định hiện hành thực hiện chế độ chính sách đối với ông Vũ Đình Luận.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn