Chế độ quản lý và điều hành của Tạp chí Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày hỏi:26/12/2020

Chế độ quản lý và điều hành của Tạp chí Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam được quy định như thế nào? Mong sớm nhận hồi đáp thắc mắc nói trên.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chế độ quản lý và điều hành của Tạp chí Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định tại Điều 7 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1228/QĐ-BHXH năm 2020, cụ thể như sau:

   - Tạp chí do Tổng Biên tập quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Tổng Biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tạp chí. Giúp việc Tổng Biên tập có không quá 03 Phó Tổng Biên tập. Tổng Biên tập và Phó Tổng Biên tập do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy định.

   - Tổng Biên tập ban hành quy định về việc phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và quy chế làm việc của Tạp chí; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

   - Tổng Biên tập phân công hoặc ủy quyền cho Phó Tổng Biên tập giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Tổng Biên tập. Phó Tổng Biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao, Tổng Biên tập chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Tổng Biên tập được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT