Chế độ thai sản cho lao động nữ khi công ty giải thể

Ngày hỏi:22/02/2019

Cho em hỏi. Trường hợp em có thai được 7 tháng, giờ công ty giải thể. Vậy Chế độ thai sản em phải làm sao để được hưởng? Mong hướng dẫn giúp em, Em cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chế độ thai sản cho lao động nữ khi công ty giải thể
   (ảnh minh họa)
  • Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản trong trường hợp lao động nữ sinh con là phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

   Điều này được hướng dẫn bởi Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, theo đó thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

   a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

   Ví dụ 13: Chị A sinh con ngày 18/01/2017 và tháng 01/2017 có đóng bảo hiểm xã hội, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 02/2016 đến tháng 01/2017, nếu trong thời gian này chị A đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị A được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

   Ví dụ 14: Tháng 8/2017, chị B chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 14/12/2017, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2016 đến tháng 11/2017, nếu trong thời gian này chị B đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị B được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

   Như vậy, trường hợp bạn có thai được 7 tháng, giờ công ty giải thể. Nếu bạn tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ theo thời gian nói trên thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản mặc dù nghỉ việc trước khi sinh con. Tuy nhiên, do công ty nơi bạn làm việc đã giải thể thì việc giải quyết chế độ thai sản của bạn sẽ thực hiện tại BHXH cấp huyện nơi bạn cư trú (thường trú hoặc tạm trú) và bạn trực tiếp đến BHXH cấp huyện để nộp hồ sơ đề nghị giải quyết.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn