Chế độ thai sản cho nam khi vợ sinh?

Ngày hỏi:12/01/2017

Chế độ thai sản cho nam khi vợ sinh? Em làm công ty có tham gia bảo hiểm xã hội (trên 6 năm ). Vợ em không làm công ty nên không tham gia bảo hiểm xã hội, nhưng có mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vậy thì khi vợ em sinh con thì em có được hưởng Chế độ thai sản dành cho nam khi vợ sinh con thì chồng được hưởng 2 tháng lương cơ sở không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

   Bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014gồm các chế độ sau đây:

   - Ốm đau;

   - Thai sản;

   - Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

   - Hưu trí;

   - Tử tuất.

   Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo Khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 bao gồm:

   1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Lao động nữ mang thai;

   b) Lao động nữ sinh con;

   c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

   d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

   đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

   e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

   Như vậy, bạn đang tham gia bảo hiểm xã hội khi vợ sinh thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản cho nam. Các chế độ thai sản cho nam được hưởng bao gồm:

   + Thời gian hưởng chế độ khi sinh con: Căn cứ khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh được hưởng chế đô thai sản như sau:

   - 05 ngày làm việc;

   - 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

   - Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

   - Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

   Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

   + Mức hưởng chế độ thai sản:

   Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì: mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và Khoản 2 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

   Như thế, nếu như bạn được nghỉ 5 ngày làm việc thì mức hưởng một ngày bạn được hưởng là (100% x Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng)/24 ngày.

   + Trợ cấp một lần:

   Căn cứ Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì:

   Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

   Điều kiện hưởng trợ cấp một lần: Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì :

   Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

   Như thế, trong trường hợp của bạn, nếu chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ không tham gia và cha đảm bảo thời giant ham gia từ đủ 6 tháng trong 12 tháng trước khi sinh con thì bạn được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về chế độ thai sản cho nam khi vợ sinh. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật bảo hiểm xã hội 2014 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn