Chế độ trợ cấp tiền tuất

Luật bhxh có hiệu luật từ 1-1-2016 có một số bổ sung và tôi có một vấn đề chưa rỏ: - Bổ sung trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH, khi vợ sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 tháng tiền lương cơ sở cho mỗi con (Điều 38). Ở đây tôi xin hỏi lương cơ sở ở đây là gì? lương cơ bản của người cha hay lương cơ bản theo quy định của nhà nước(hiện tại tôi đang làm cho một công ty nước ngoài) Rất mong nhận được câu trả lời từ BHXH Đà Nẵng Thân!

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Điều 38 Luật BHXH năm 2014 quy định về trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi như sau:

   Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

   Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

   Mức lương cơ sở quy định tại Điều này là mức tiền lương cơ sở do Nhà nước quy định tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Mức lương cơ sở hiện nay là 1.150.000 đồng.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ tử tuất
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn