Chế độ ưu đãi dành cho người có công giúp đỡ cách mạng

Theo quy định của pháp luật, người như thế nào mới được công nhận là người có công giúp đỡ cách mạng; chính sách ưu đãi đối với họ? Bà nội tôi đã 90 tuổi, trong kháng chiến chống Pháp (từ 1945-1954) đã nuôi giấu cán bộ kháng chiến có được công nhận là người có công với cách mạng hay không?

  Nội dung này được Việt Báo tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 32, Pháp lệnh Người có công với cách mạng năm 2005, thì "Người có công giúp đỡ cách mạng là người đã có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm, bao gồm:

   1. Người được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước";

   2. Người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945;

   3. Người được tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huy chương Kháng chiến;

   4. Người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huy chương Kháng chiến".

   Khoản 2, Điều 29, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26-5-2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định chi tiết về chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng gồm:

   a) Người có công giúp đỡ cách mạng quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 32 của Pháp lệnh; người được tặng Huân chương Kháng chiến quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 32 của Pháp lệnh được hưởng:

   - Trợ cấp hằng tháng.

   - Trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng sống cô đơn không nơi nương tựa.

   - Thời gian hưởng trợ cấp kể từ ngày Giám đốc Sở LĐ-TB&XH ký quyết định.

   - Khi người có công giúp đỡ cách mạng chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 3 tháng trợ cấp mà người có công được hưởng trước khi chết.

   b) Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương Kháng chiến quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 32 của Pháp lệnh được hưởng:

   - Trợ cấp một lần.

   - Khi người có công giúp đỡ cách mạng chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí.

   Như vậy, ông Khuyến có thể đối chiếu với các quy định trên đối với trường hợp của bà nội ông để biết được chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Đồng thời, ông có thể tham khảo các quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được quy định tại Nghị định số 38/2009/NĐ-CP ngày 23-4-2009.


  Nguồn:

  Theo ViệtBáo
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn