Chế đội về hưu trước tuổi

Ngày hỏi:08/06/2016

Tôi xin pháp được hỏi như sau:Đối tượng là Nam đến tháng 12/2016 đủ 30 năm công tác, nhưng mới được 50 tuổi 7 tháng nhưng theo quy định thì năm 2016 phải đủ 51 tuổi mới được về hưu trước tuổi và 2017 phải là 52... Vậy đến tháng 12/ 2017 thì người này mới được 51 tuổi 7 tháng và tiếp tục đến 12/2018 thì vẫn chưa đủ 53 tuổi mà nguyện vọng của lao động này muốn về hưu trước tuổi nhưng do thiếu mất 5 tháng mới đủ tròn tuổi theo quy định. Vậy có được giải quyết không ạ. Mong bảo hiểm trả lời giúp. Xin trân trọng cảm ơn.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

  • Theo điều 16 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Luật BHXH quy định như sau: Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 1. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời theo bảng dưới đây: Năm nghỉ hưởng lương hưu Điều kiện về tuổi đời đối với nam Điều kiện về tuổi đời đối với nữ 2016 Đủ 51 tuổi Đủ 46 tuổi 2017 Đủ 52 tuổi Đủ 47 tuổi 2018 Đủ 53 tuổi Đủ 48 tuổi 2019 Đủ 54 tuổi Đủ 49 tuổi Từ 2020 trở đi Đủ 55 tuổi Đủ 50 tuổi 2. Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi. 3. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành. Trường hợp của ông nếu giám định y khoa mà suy giảm khả năng lao động đạt tỷ lệ 81% trở lên thì giải quyết hưu trí. Ngược lại, phải chờ đủ 55 tuổi, giám định suy giảm khả năng lao động đạt tỷ lệ 61% trở lên thì được hưởng lương hưu.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn