Chỉ mua bảo hiểm xe máy tự nguyện gặp công an có bị xử phạt không?

Ngày hỏi:02/12/2019

Hiện nay em thấy khắp các con đường, đặc biệt là thành phố lớn có rất nhiều người bán bảo hiểm xe máy dọc đường với giá 10.000 đồng. Cho em hỏi mua bảo hiểm này khi gặp công an có bị xử phạt không? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Căn cứ Điều 4 Thông tư 22/2016/TT-BTC quy định nguyên tắc tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới như sau:

   + Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   + Ngoài việc tham gia hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, chủ xe cơ giới có thể thoả thuận với doanh nghiệp bảo hiểm để tham gia hợp đồng bảo hiểm tự nguyện.

   - Cũng tại Điều 8 và Phụ lục 5 Thông tư trên quy định mức phí tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với xe máy là 60.000 đồng chưa tính thuế giá trị gia tăng.

   - Tại Khoản 5 Điều 6 quy định: Doanh nghiệp bảo hiểm được phép tự in Giấy chứng nhận bảo hiểm theo đúng mẫu do Bộ Tài chính quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới phải in riêng, tách biệt với phần Giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện (nếu có). Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm ghép Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới thì thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 3, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên có thể thấy bảo hiểm xe máy có giá 10.000 đồng ở đây là bảo hiểm tự nguyện. Trong khi đó, theo quy định thì chủ xe phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự. Do đó, nếu bạn chỉ tham gia bảo hiểm tự nguyện khi gặp CSGT vẫn sẽ bị phạt 100.000 đồng tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

   Lưu ý: Có thể tham gia bảo hiểm gộp (bắt buộc + tự nguyên) trên cùng một giấy, theo đó mức giá sẽ là 76.000 đồng (60.000 đồng bắt buộc + 6.000 đồng thuế GTGT + 10.000 tự nguyện), nếu mua bảo hiểm gộp này vẫn đảm bảo.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn