Chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài

Ngày hỏi:14/09/2017

Chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu về chế độ tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đặc biệt là vấn đề về doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm. Nhưng không phải là người rành luật nên tôi gặp khó khăn trong quá trình tìm hiểu. Vì vậy, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh/chị rất nhiều.

Thanh Hoa (hoa***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được quy định tại Điều 69 Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi như sau:

   Chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài là số tiền phải chi, phải trích phát sinh trong kỳ bao gồm:

   1. Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm: Là số tiền phải chi, phải trích phát sinh trong kỳ sau khi đã trừ các khoản phải thu để giảm chi phát sinh trong kỳ.

   a) Số tiền phải chi, phải trích phát sinh trong kỳ bao gồm:

   - Bồi thường bảo hiểm gốc đối với bảo hiểm phi nhân thọ; trả tiền bảo hiểm đối với bảo hiểm nhân thọ;

   - Chi bồi thường nhận tái bảo hiểm;

   - Trích lập dự phòng nghiệp vụ;

   - Chi hoa hồng bảo hiểm;

   - Chi cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao gồm: Chi hoa hồng môi giới bảo hiểm và các khoản chi khác theo quy định;

   - Chi giám định tổn thất;

   - Chi phí về dịch vụ đại lý bao gồm giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn;

   - Chi xử lý hàng bồi thường 100%;

   - Chi phí quản lý hợp đồng (leading fee) của công ty bảo hiểm đứng đầu trong trường hợp đồng bảo hiểm (nếu các bên có văn bản thỏa thuận về khoản chi này);

   - Chi quản lý đại lý bảo hiểm bao gồm: Chi đào tạo ban đầu và thi cấp chứng chỉ đại lý, chi đào tạo nâng cao kiến thức cho đại lý, chi tuyển dụng đại lý, chi khen thưởng đại lý và chi hỗ trợ đại lý;

   - Chi đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất;

   - Chi đánh giá rủi ro của đối tượng bảo hiểm;

   - Các khoản chi phí, trích lập khác theo quy định pháp luật.

   b) Các khoản phải thu để giảm chi phát sinh trong kỳ bao gồm:

   - Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm;

   - Thu đòi người thứ ba bồi hoàn;

   - Thu hàng đã xử lý, bồi thường 100%.

   2. Chi phí hoạt động tài chính:

   a) Chi phí hoạt động đầu tư theo quy định tại Mục 3 Chương IV Nghị định này;

   b) Thu nhập đầu tư phải trả cho bên mua bảo hiểm theo cam kết tại hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;

   c) Chi phí cho thuê tài sản;

   d) Chi thủ tục phí ngân hàng, trả lãi tiền vay;

   đ) Chi phí, trích lập khác theo quy định pháp luật.

   3. Chi phí hoạt động khác:

   a) Chi nhượng bán, thanh lý tài sản cố định;

   b) Chi phí cho việc thu hồi khoản nợ phải thu khó đòi đã xóa nay thu hồi được;

   c) Chi phí, trích lập khác theo quy định pháp luật.

   - Nguyên tắc xác định chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được hướng dẫn bởi Điều 22 Thông tư 50/2017/TT-BTC

   Trên đây là nội dung tư vấn về chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài. Để có thể hiểu chi tiết hơn về quy định này bạn vui lòng tham khảo thêm tại Nghị định 73/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng thông tin đến bạn!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chi nhánh công ty
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn