Chi trả BHYT tối đa 46 triệu đồng?

Ngày hỏi:26/07/2013

Chi trả BHYT tối đa 46 triệu đồng?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

  • Từ ngày 1/7/2013 mức lương tối thiểu theo quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện BHYT quy định mức đóng và mức hưởng BHYT được gọi là mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở làm căn cứ xác định mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng và mức chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT trong một số trường hợp là 1.150.000 đồng.

   Theo đó, người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, ra viện từ ngày 1/7/2013 trở đi và có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (172.500 đồng) không phải thực hiện cùng chi trả.

   Đối với các dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn thực hiện cho người bệnh bảo hiểm y tế từ ngày 1/7/2013 trở đi: Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 40 tháng lương tối thiểu và bằng 46 triệu đồng.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn