Chi trả lương trong thời gian nghỉ chế độ thai sản

Ngày hỏi:08/04/2015

Tôi là viên chức trong một cơ quan, nghỉ thai sản từ tháng 10/2014 đến tháng 4/2015. Đến tháng 1/2015 đến kỳ tăng lương. Vậy việc truy lĩnh lương tăng của tôi (từ tháng 1/2015 đến tháng 3/2015) do cơ quan BHXH trả hay do cơ quan sử dụng lao động trả? Truy đóng BHXH, BHYT, BHTN như thế nào? Theo quy định nào? Mong luật sư giải đáp

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo Thông tư số 03/2005 ngày 5/1/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm: Thời gian cán bộ, công chức, viên chức nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của Nhà nước. Thời gian cán bộ, công chức, viên chức nghỉ ốm, điều trị, điều dưỡng ở trong nước và ở nước ngoài cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc). Thời gian cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và nước ngoài vẫn thuộc danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị. Thời gian đi học ở trong nước và nước ngoài (kể cả do nguyện vọng cá nhân) đã cắt khỏi danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị, sau khi học xong, nếu được tuyển dụng lại vào làm việc ở cơ quan, đơn vị cũ thì thời gian thực tế học tập theo chương trình đào tạo (ghi trên chứng chỉ hoặc bằng đào tạo được cấp) được tính vào thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên; thời điểm hưởng bậc lương mới được tính kể từ ngày ký quyết định, thời gian nâng bậc lương lần sau được tính như các trường hợp nâng bậc lương thường xuyên khác. Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên: Cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh quy định và qua đánh giá đạt đủ 2 (hai) tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương cũ thì được nâng một bậc lương thường xuyên: Hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm theo quy định của cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc không bị bãi nhiệm trong thời gian giữ chức vụ bầu cử. Theo Luật BHXH thì trong thời gian nghỉ chế độ thai sản thì cơ quan BHXH chi trả lương cho người lao động. Người sử dụng lao động và người lao động không phải đóng BHXH và BHYT. Áp dụng trường hợp của chị thì khi chị đã có quyết định nâng bậc lương thường xuyên của cơ quan có thẩm quyền thì cơ quan BHXH sẽ tính chi trả lương cho chị theo ngạch bậc và chi trả BHYT, BHXH cho chị trong thời gian chị nghỉ theo chế độ thai sản


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn