Chi trả trợ cấp ốm đau thai sản.

Cơ quan BHXH Đà Nẵng cho em hỏi về việc chi trả chế độ ốm đau thai sản cho người lao động: Theo QĐ 919/BHXH ngày 26/08/2015 của BHXH thì kể từ ngày 1/10/2015, thời gian chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Danh sách giải quyết hưởng chế độ do cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển đến. Nhưng tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 88/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 07/10/2015 có hiệu lực từ 25/11/2015 lại quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính nếu “ Không trả chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ của người lao động;…” Vậy từ ngày 25/11/2015 doanh nghiệp chi trả chế độ này cho người lao động căn cứ vào mốc thời gian nào là đúng? Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển đến hay trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ của người lao động? Kinh mong BHXH Đà Nẵng trả lời giúp em để DN chi trả đúng theo quy định. Em xin cảm ơn.

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Hiện nay, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã triển khai thực hiện quy trình chi trả trợ cấp ốm đau thai sản theo Quyết định 919/QĐ-BHXH, tại Đà Nẵng, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 1701/BHXH-CĐBHXH ngày 01/10/2015 hướng dẫn thực hiện một số nội dung theo Quyết định 919/QĐ-BHXH.
   Đề nghị Bạn thực hiện quy trình chi trả trợ cấp ốm đau thai sản cho người lao động theo quy định và hướng dẫn tại hai văn bản của cơ quan BHXH nêu trên.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn