Chốt sổ BHXH có cần phải có quyết định thôi việc không?

Ngày hỏi:02/03/2019

Tôi làm việc tại công ty từ năm 2012 đến năm 2018, công ty phát sổ mới tới năm 2016, vì một số mâu thuẫn với công ty tôi nghỉ ngang nên không có giấy thôi việc hay bất cứ giấy gì khác từ phía công ty, nhưng tôi có giữ sổ BHXH đã chốt tới năm 2016 còn hơn 2 năm chưa chốt. Xin hỏi, tôi có thể tự mình đi chốt sổ BHXH và hưởng chế độ một lần (16 năm) không? Nếu được thì cần những giấy tờ gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

   Và theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 47 Bộ Luật lao động 2012 thì:

   2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

   3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

   Như vậy, trách nhiệm chốt sổ BHXH thuộc về người sử dụng lao động chứ không phải là người lao động. Do đó, Anh/Chị không thể tự đi chốt sổ BHXH. Anh/Chị cần liên hệ với công ty cũ để thực hiện thủ tục này cho Anh/Chị.

   Về thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội:

   - Công ty sẽ thực hiện thủ tục báo giảm lao động (chuẩn bị các tài liệu như Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo mẫu D02 – TS; Bảng kê thông tin theo mẫu D01 – TS)

   - Sau khi công ty báo giảm lao động thành công và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan bảo hiểm thì có thể tiến hành thủ tục chốt sổ và trả sổ cho Anh/Chị.

   Theo Phiếu giao nhận hồ sơ 620/…/SO thì hồ sơ phải chuẩn bị bao gồm:

   + Sổ bảo hiểm xã hội hoặc sổ bảo hiểm xã hội và các trang tờ rời hoặc tờ bìa sổ bảo hiểm xã hội và các trang tờ rời (bản chính).

   + Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội (mẫu TK1-TS, 01 bản/người)

   + Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).

   Như vậy, thủ tục chốt sổ BHXH sẽ do công ty thực hiện, Anh/Chị không thể tự mình đi chốt sổ BHXH và hồ sơ chốt sổ BHXH không cần có quyết định thôi việc.

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn