Chủ tịch hội người cao tuổi có thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc không?

Ngày hỏi:03/03/2017

Bác tôi là chủ tịch Hội người cao tuổi của xã năm nay gần 70 tuổi, theo pháp luật có thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc hay không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Điểm 1 Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014; Điểm 2 Công văn số 60/LĐTBXH-BHXH ngày 7/1/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc vướng mắc trong thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động, trường hợp Bác của ông/bà là Chủ tịch Hội Người cao tuổi, năm nay gần 70 tuổi là cán bộ không chuyên trách cấp xã mà không hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và trợ cấp hàng tháng quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.


  Nguồn:

  Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hội người cao tuổi
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn