Chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp có được đóng bảo hiểm tự nguyện không?

Ngày hỏi:15/02/2017

Chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp có được đóng bảo hiểm tự nguyện không? Em nghỉ làm công ty được 1 năm, giờ em muốn đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng nhân viên bưu điện nơi thu bhxh nói đó em chưa rút bảo hiểm thất nghiệp nên họ không thu đóng bảo hiểm xã hội được? Họ nói vậy có đúng không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 61 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội như sau: "Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội."

   Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/NQ-QH quy định:

   “Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

   Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.”

   Theo quy định trên, thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn trước đây là 01 năm thì bạn sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Nay bạn muốn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bạn phải thuộc đối tượng theo quy định tại Điều 2 Nghị định 134/2015/NĐ-CP: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội.

   Như vậy, nếu hiện nay bạn không tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại đơn vị nào thì bạn sẽ đủ được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Việc bạn chưa hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp không ảnh hưởng đến việc bạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bên Bảo hiểm xã hội trả lời cho bạn như trên là không đúng quy định.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp có được đóng bảo hiểm tự nguyện không? Bạn nên tham khảo chi tiết Luật bảo hiểm xã hội 2014 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn