Chưa rút BHXH một lần có được hưởng chế độ thai sản không?

Ngày hỏi:06/10/2021

Tôi tham gia đóng BHXH 11 tháng sau đó tôi nghỉ việc chưa rút và không đóng BHXH trong 1 năm. Nay tôi đi làm công ty lại nhưng công ty tôi chưa tham gia BHXH. Hiện tại tôi mang thai. Vậy tôi có được hưởng Chế độ thai sản không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

   1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Lao động nữ mang thai;

   b) Lao động nữ sinh con;

   c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

   d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

   đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

   e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

   2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

   4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

   Theo đó những chế độ khi lao động nữ mang thai có tham gia bảo hiểm xã hội thì điều kiện được hưởng là phải đang tham gia bảo hiểm xã hội; còn về chế độ thai sản khi sinh con thì phải tham gia bảo hiểm xã hội ít nhất 03 hoặc 06 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con theo quy định trên.

   Tuy trước đó chị có tham gia BHXH và cũng chưa rút BH, nhưng hiện tại ở công ty mới chị vẫn chưa tham gia BHXH cho đến những chế độ khi mang thai sẽ không được hưởng, khi nào chị tham gia BHXH thì sẽ được hưởng. Về chế độ khi sinh con, nếu đến thời điểm sinh con chị đóng đủ số tháng BHXH tối thiểu thì sẽ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn