Chức danh hộ sinh trung cấp có được nghỉ thai sản 5 tháng theo quy định ngành nghê nặng nhọc độc hại không?

Cho tôi hỏi chức danh hộ sinh trung cấp có được nghỉ thai sản 5 tháng theo quy định ngành nghê nặng nhọc độc hại không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam tư vấn như sau:

  • Việc xác định điều kiện lao động nặng nhọc độc, độc hại phải căn cứ theo quy định về các danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành. Đồng thời, phải căn cứ vào công việc cụ thể được phân công của người lao động khi tham gia công tác tại đơn vị.
   Trong trường hợp bạn hỏi, nếu nữ hộ sinh trung cấp này được phân công công việc hộ sinh thì các đối tượng này thuộc diện lao động nặng nhọc độc hại theo điều kiện lao động loại IV theo quy định tại danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ban hành kèm theo quyết định số 915/LĐTBXH – QĐ ngày 30/07/1996 của Bộ lao động thương binh và xã hội do phải thường xuyên làm công việc nặng nhọc, giải quyết nhiều công việc phức tạp, căng thẳng thần kinh tâm lý.
   Và các nữ hộ sinh trung cấp trong trường hợp nêu trên là đối tượng được nghỉ thai sản 05 tháng theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 31 Luật BHXH. Tuy nhiên, đến thời điểm tháng 05/2013 tất cả các lao động nữ làm việc trong điều kiện bình thường sẽ được nghỉ thai sản 06 tháng theo quy định tại khoản 1 Điều 157 Bộ luật lao động năm 2012 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.


  Nguồn:

  Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hậu Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nghỉ thai sản
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn