Chức năng của Phòng Tổ chức cán bộ Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh

Ngày hỏi:25/03/2019

Tôi là công chức ngành bảo hiểm xã hội, hiện tôi đang làm việc tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện. Tôi được biêt bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có phòng Tổ chức cán bộ. Vậy Ban biên tập cho hỏi. Phòng ban đó có những chức năng gì? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chức năng của Phòng Tổ chức cán bộ Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định 816/QĐ-BHXH năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   Phòng Tổ chức cán bộ có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện các công tác tổ chức, biên chế, công tác cán bộ, công tác kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thi đua, khen thưởng, công tác quân sự địa phương, công tác thanh niên, công tác bình đẳng giới, thực hiện quy chế dân chủ; tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn