Có 30 năm đóng bảo hiểm xã hội có được về hưu sớm?

Ngày hỏi:15/06/2020

Tôi sinh năm 20/9/1969 là giáo viên dạy thể dục thể thao được 30 năm đóng BHXH nay tôi muốn về hưu trước tuổi có được không? Xin cho biết.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vấn đề bạn hỏi liên quan đến chế độ hưu trí căn cứ theo độ tuổi và công việc của bạn thì điều kiện để bạn được hưởng chế độ hưu trí là:

   Vì bạn là giáo viên nên thuộc đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 gồm “cán bộ, công chức, viên chức”. Vì vậy bạn sẽ đủ điều kiện

   *Đối với trường hợp bạn là nam thì bạn sẽ đủ điều kiện hưởng lương hưu trong các trường hợp sau:

   - Theo điểm b Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 nam đủ 50 tuổi và bị giảm khả năng lao động 81% trở lên.

   Đối với trường hợp bạn là nữ bạn sẽ đủ điều kiện hưởng lương hưu trong các điều kiện sau:

   - Theo điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 nữ đủ 50 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

   - Theo điểm b Khoản 2 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

   Do đó nếu bạn không thuộc một trong các trường hợp trên thì bạn chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí khi về hưu.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập gửi đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Về hưu trước tuổi
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn