Cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh

Ngày hỏi:26/09/2019

Tôi đang tìm hiểu quy định về cơ cấu tổ chức tại cơ quan BHXH. Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 969/QĐ-BHXH năm 2019 (ngày 01/10/2019) thì Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội tỉnh như sau:

   1. Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội.

   2. Phòng Giám định bảo hiểm y tế.

   3. Phòng Quản lý thu.

   4. Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng.

   5. Phòng Cấp sổ, thẻ.

   6. Phòng Tổ chức cán bộ.

   7. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

   8. Phòng Thanh tra - Kiểm tra.

   9. Phòng Công nghệ thông tin.

   10. Văn phòng

   Đối với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh: ngoài cơ cấu 10 phòng trên, thành lập Phòng Quản lý hồ sơ; tách Phòng Giám định bảo hiểm y tế thành Phòng Giám định bảo hiểm y tế 1 và Phòng Giám định bảo hiểm y tế 2.

   Các phòng và Văn phòng trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Tổng Giám đốc.

   Phòng, Văn phòng chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

   Trên đây là quy định về cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn