Cơ cấu, tổ chức Đoàn thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Ngày hỏi:28/06/2017

Cơ cấu, tổ chức Đoàn thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Trần Khánh Hội, hiện tại tôi đang là sinh viên. Để làm phục vụ cho nhu cầu học tập, tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Cho tôi hỏi, Đoàn thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế có cơ cấu thành viên như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Trần Khánh Hội (khanhhoi*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ cấu, tổ chức Đoàn thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 21/2016/NĐ-CP quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội. Cụ thể là:

   Đoàn thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế có Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; trường hợp cần thiết có Phó Trưởng đoàn thanh tra; trong đó có ít nhất một thành viên là người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

   Đoàn thanh tra chuyên ngành có thể được thành lập theo quyết định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc được thành lập theo quyết định của Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nếu đối tượng, phạm vi, nội dung thanh tra thuộc địa bàn Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý.

   Đoàn thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được thành lập để tiến hành cuộc thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo phạm vi, đối tượng, nội dung, nhiệm vụ, thời hạn ghi trong quyết định thanh tra.

   Đoàn thanh tra bao gồm Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra. Trong trường hợp cần thiết có thể có Phó Trường đoàn thanh tra. Mỗi người sẽ thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tương ứng với vị trí trong Đoàn thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Thanh tra 2010 . Trưởng đoàn thanh tra chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người ra quyết định thanh tra về việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được giao.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về cơ cấu, tổ chức Đoàn thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm quy định tại Nghị định 21/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thanh tra chuyên ngành
  Bảo hiểm xã hội
  Bảo hiểm thất nghiệp
  Bảo hiểm y tế
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn