Có đóng BHXH khi ký hợp đồng lao động từ ngày 15 của tháng?

Ngày hỏi:05/05/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì ký hợp đồng lao động từ ngày 15 của tháng, tháng đó có đóng BHXH không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì:

   Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

   Bên cạnh đó, tại Khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 cũng có quy định như sau:

   4. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.”

   Như vậy, theo quy định trên thì trong một tháng nếu người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên thì sẽ không đóng bảo hiểm xã hội cho tháng đó.

   Đối chiếu với trường hợp bạn có hỏi thì ký hợp đồng lao động bắt đầu từ ngày 15 của tháng, nếu tháng đó 30 ngày thì chắc chắn người lao động đó sẽ không được đóng (bởi sẽ có ít nhất 2 ngày chủ nhật), nếu tháng đó 31 ngày thì có thể người lao động đó được đóng (còn tùy thuộc vào chế độ nghỉ thứ 7, chủ nhật hay mỗi chủ nhật, và từ ngày 15 đến ngày 31 có bao nhiêu ngày chủ nhật)

   Ban biên tập phản hồi thông tin


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn