Có được chốt sổ BHXH khi nghỉ việc nếu công ty nợ tiền BHXH?

Ngày hỏi:26/02/2019

Tôi làm việc cho công ty được 03 năm nhưng chế độ phúc lợi công ty quá thấp, còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội. Tôi muốn nghỉ nhưng không biết có được chốt sổ bảo hiểm xã hội khi công ty còn nợ và chưa đóng đủ tiền bảo hiểm xã hội cho tôi?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tôi làm việc cho công ty được 03 năm nhưng chế độ phúc lợi công ty quá thấp, còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội. Tôi muốn nghỉ nhưng không biết có được chốt sổ bảo hiểm xã hội khi công ty còn nợ và chưa đóng đủ tiền bảo hiểm xã hội cho tôi?

   Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật.

   Người tham gia bảo hiểm xã hội được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp sổ Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

   Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012 thì khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

   Theo quy định tại Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì đối với đơn vị nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận sổ bảo hiểm xã hội để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

   Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ bảo hiểm xã hội đến thời điểm đã đóng bảo hiểm xã hội. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ bảo hiểm xã hội.

   Do đó: Bạn có thể liên hệ đề nghị công ty đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho bạn đến thời điểm bạn nghỉ việc tại công ty theo quy định của pháp luật để cơ quan bảo hiểm xã hội tiến hành xác nhận sổ bảo hiểm xã hội cho bạn theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn