Có được đóng BHXH một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu?

Ngày hỏi:14/07/2016

Tôi là nhân viên trong trường học, đến tháng 10/2016 tới đây là đủ tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên tôi mới có 17 năm đóng bảo hiểm xã hội. Xin hỏi tôi có được đóng bảo hiểm xã hội 1 lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu không?

  Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   - Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

   - Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

   - Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

   - Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

   Như vậy, trường hợp của bạn đóng bảo hiểm xã hội được 17 năm thì không đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành không có quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

   Tuy nhiên, tại Điểm e, Khoản 1, Điều 9 Nghị định số134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện, quy định:

   Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

   Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn đủ 55 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội được 17 năm, nếu có nguyện vọng thì được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần đối với thời gian còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn