Có được hoàn trả số tiền đóng BHYT cho đối tượng tham gia tự nguyện không?

Ngày hỏi:13/02/2019

Xin chào, tôi có chút vấn đề cần được tư vấn: Tháng trước tôi có tham gia BHYT tự nguyện theo hộ gia đình với số tiền là 720.000 đồng. Vừa qua tôi xin làm bảo vệ tại công ty và được công ty cấp thẻ BHYT. Tôi có chút thắc mắc là trong trường hợp này tôi vừa có thẻ BHYT tự nguyện và có thẻ BHYT do công ty cấp, như thế tôi có được hoàn lại số tiền BHYT tự nguyên đã đóng hay không? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định:

   1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

   a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);
   ...
   5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

   Tại Khoản 2 Điều 13 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định:

   "2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này."

   Theo quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo doanh nghiệp được xếp trước đối tượng hộ gia đình.

   Theo quy định tại Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 như sau:

   1. Người đang tham gia BHYT theo đối tượng tại Khoản 4, 5 Điều 17 được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các trường hợp sau:

   1.1. Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT);
   ...
   2. Số tiền hoàn trả

   Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm sau đây:

   2.1. Từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng đối với đối tượng tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều này.

   Như vậy, về phần BHYT hộ gia đình đã đóng, sẽ phải chấm dứt và sẽ được hoàn lại tiền cho người lao động. Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với yêu hỗ trợ của bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn