Có được nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe không?

Ngày hỏi:22/08/2012

Tôi là lao động nam 56 tuổi, đã công tác trong một Doanh nghiệp nhà nước được 24 năm có đóng BHXH. Do sức khỏe yếu, tôi muốn xin về hưu sớm. Xin hỏi, tôi có được nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe không? Nếu được thì các thủ tục cần thiết là gì? 

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) thì người lao động đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật BHXH. Để được hưởng lương hưu, ngoài điều kiện về tuổi và thời gian đóng BHXH, ông còn phải đáp ứng điều kiện bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

   Về thủ tục để được giám định mức suy giảm khả năng lao động: Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 thông tư số 07/2010/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người tham gia BHXH bắt buộc, thì hồ sơ giám định lần đầu để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi gồm: Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động (trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, cơ quan BHXH cấp tỉnh cấp giấy giới thiệu theo mẫu quy định tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo thông tư 07/2010/TT-BYT); giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định; tóm tắt hồ sơ của người lao động theo mẫu quy định.

   Về Hồ sơ giải quyết lương hưu gồm:

   - Sổ BHXH;

   - Quyết định hưởng chế độ hưu trí của người sử dụng lao động: 2 bản chính;

   - Trường hợp hưởng chế độ hưu trí do suy giảm khả năng lao động thì có thêm Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng giám định y khoa, kết luận SGSK từ 61% trở lên: 2 bản chính.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn