Có được nhận trợ cấp thất nghiệp không?

Ngày hỏi:25/06/2013

Tôi bắt đầu làm việc từ tháng 8/2008 và chấm dứt HĐLĐ vào tháng 4/2013. Ngày 01/4/2013 tôi có quyết định đi làm trong cơ quan Nhà nước. Vậy tôi xin hỏi trường hợp của tôi có được nhận trợ cấp thất nghiệp không? Nếu tôi không được nhận thì thời gian tham gia BHTN trước đó của tôi sẽ bị mất hết hay sao? Hoa Nguyen

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Điều 15 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định về điều kiện hưởng Bảo hiểm thất nghiệp:
   “1- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức.
   2- Đã đăng ký với cơ quan lao động khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
   3- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định tại khoản 2 Điều này.”
   Điều 21 cũng quy định: “Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp quy định trong Nghị định này để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.”
   Trong thư bạn nói chấm dứt HĐLĐ vào tháng 4/2013, và ngày 01/4/2013 bạn có quyết định đi làm trong cơ quan Nhà nước. Như vậy, bạn không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.Thời gian đóng BHTN sẽ được cộng dồn cho đến khi bạn bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc, bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn