Có được quy định thời hiệu trong hợp đồng bảo hiểm?

Ngày hỏi:11/09/2019

Trong trường hợp Công ty bảo hiểm từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào mà không có khởi kiện trong vòng 03 (ba) tháng kể từ khi có sự từ chối đó hoặc trong vòng 03 (ba) tháng kể từ khi các trọng tài hay trọng tài chủ trì đưa ra Quyết định (trong trường hợp giải quyết theo Điều 7 – phần “Các điều kiện” trong Quy tắc bảo hiểm này) thì tất cả mọi quyền lợi theo Hợp đồng bảo hiểm liên quan đến khiếu nại ấy sẽ bị hủy bỏ.

Khi khởi kiện ra trọng tài VIAC thì HĐTT sẽ ưu tiên thỏa thuận của các bên hơn hay tuân theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 30 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định:

   Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là ba năm, kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.

   Và tại Điều 16 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm:

   1. Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm quy định trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường hoặc không phải trả tiền bảo hiểm khi xẩy ra sự kiện bảo hiểm.

   2. Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm phải được quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm phải giải thích rõ cho bên mua bảo hiểm khi giao kết hợp đồng.

   3. Không áp dụng điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong các trường hợp sau đây:

   a) Bên mua bảo hiểm vi phạm pháp luật do vô ý;

   b) Bên mua bảo hiểm có lý do chính đáng trong việc chậm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm.

   Như vậy, ở đây bên bảo hiểm đã đưa ra một điều khoản về thời hiệu hợp đồng là 3 tháng (thay vì 3 năm theo Luật), ở đây theo quan điểm của chúng tôi thì điều khoản này bất lợi cho bên mua bảo hiểm, trái với nguyên tắc Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000. Do đó, khi khởi kiện ra trọng tài VIAC thì HĐTT sẽ tuân theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn