Có được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi được nhận vào thử việc không?

Ngày hỏi:08/01/2019

Tôi được biết người lao động nghỉ việc đáp ứng các điều kiện sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp. Liên quan đến vấn đề này tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được nhận vào làm việc tại một công ty, doanh nghiệp thì việc hưởng trợ cấp thất nghiệp có bị dừng lại hay không? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Luật việc làm 2013; Nghị định 28/2015/NĐ-CP; Bộ luật lao động 2012.

   Tại Luật việc làm 2013 có quy định: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây, trong đó có.

   Tìm được việc làm;

   Và tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP cũng quy định:

   Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt việc hưởng trợ cấp thất nghiệp khi:

   - Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

   - Có việc làm

   Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

   - Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

   Dẫn chiếu theo quy định về thời gian của hợp đồng thử việc tại Bộ luật lao động 2012 nêu rõ.

   Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

   - Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

   - Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

   - Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

   => Như vậy theo quy định trên thì thời gian của các hợp đồng thử việc đối với các ngành nghề và các tính chất công việc thì không có hợp đồng thử việc nào kéo dài đến 3 tháng.

   Căn cứ theo các quy định trên thì trong thời gian người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệpnếu được nhận vào thử việc tại công ty, doanh nghiệp thì người lao động đó vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đang thử việc chỉ ngừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi hết thời hạn hưởng theo quyết định hoặc được ký hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên (từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn