Có được tính đủ điều kiện tính hương hưu?

Ngày hỏi:15/08/2013

Công ty chúng tôi có một nhân viên tháng 9/2013 này đến tuổi nghỉ hưu. Nhân viên này đã làm việc tại Công ty chúng tôi từ tháng 5/1997. Thời gian đóng BHXH tại Công ty chúng tôi đến hết tháng 9/2013 là 16 năm 5 tháng. Theo Khoản 4, Điều 36 của Bộ luật Lao động, hợp đồng lao động được chấm dứt khi "Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi hưởng lương hưu". Căn cứ điều khoản trên, đến tháng 9 năm 2013, nhân viên này chỉ đủ tuổi để nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH 20 năm (vì nhân viên này mới đóng được 16 năm 5 tháng tính đến hết tháng 9/2013 tại Công ty chúng tôi). Tuy nhiên, sau khi kiểm tra hồ sơ cá nhân, thì biết rằng trước khi làm việc cho Công ty chúng tôi, nhân viên này đã từng làm việc cho 2 công ty khác, tổng cộng thời gian làm việc tại 2 công ty này, từ tháng 5/1981 đến tháng 5/1997 là 16 năm. Như vậy, trường hợp 2 công ty này có đóng BHXH, nhưng sau đó nhân viên này đã nhận trợ cấp một lần hoặc 2 công ty này không đóng BHXH đầy đủ cho nhân viên này, thì về thời gian làm việc/ đóng BHXH tại 2 công ty này, nhân viên này có được xét đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Hai công ty không đóng hoặc có đóng mà đã nhận 1 lần thì không được tính, như vậy chỉ tính 16 năm 5 tháng có 3 hướng phải suy nghĩ.

   1. Đi làm ở công ty khác hoặc công ty này và đóng tiếp BHXH bắt buộc.

   2. Tiếp tục đóng BHXH tự nguyện để đủ 20 năm.

   3. Suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định nhận trợ cấp 1 lần.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn