Có hai thẻ BHYT có phải hủy 01 thẻ BHYT không?

Ngày hỏi:03/10/2019

Em là sinh viên của 01 trường đại học, do không biết gia đình em thuộc hộ nghèo và được cấp thẻ BHYT, cho nên em nên em đã đăng ký BHYT tại trường. Vậy cho em hỏi em có được hủy 01 thẻ BHYT trong 02 cái không? Nếu hủy được em có được bồi hoán thẻ BHYT không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 16 Luật bảo hiểm y tế 2008 quy định: Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế.

   Theo Khoản 1 Điều 20 Nghị quyết 595/NQ-BHXH năm 2017 quy định các trường hơp được hoàn trả tiền BHXH, cụ thể như sau:

   Người đang tham gia BHYT theo đối tượng tại Khoản 4, 5 Điều 17 được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các trường hợp sau:

   - Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT);

   - Được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT;

   - Bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

   Như vậy trong trường hợp của bạn có 02 thẻ BHYT thì bạn phải thông báo cho nhà trường tiến hành thủ tục báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp cho bạn, khi nhà trường thông báo giảm giá trị sử dụng thẻ BHYT của bạn thì bạn sẽ được hoàn trả số tiền đóng BHYT tương ứng với thời gian chưa sử dụng thẻ.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thẻ BHYT
  Thẻ BHYT học sinh
  Thu hồi thẻ BHYT
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn