Có hộ khẩu ở vùng đặc biệt khó khăn có được cấp thẻ BHYT không?

Ngày hỏi:26/12/2019

Mới đây em mới chuyển lên sống và đăng ký thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn tại tỉnh Thái Nguyên. Vậy em có được cấp thẻ k2 (thẻ BHYT)?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có hộ khẩu ở vùng đặc biệt khó khăn có được cấp thẻ BHYT không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT như sau:

   "...

   9. Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác, cụ thể:

   a) Người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về bảo hiểm y tế quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 và các quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn;

   b) Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

   c) Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

   d) Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

   ..."

   Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp bạn đang hiện sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn sẽ được nhà nước đóng BHYT.

   Bạn biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn