Có phải đóng BHXH cho người lao động cao tuổi không?

Ngày hỏi:03/10/2018

Xin chào Ban biên tập, tôi có thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Doanh nghiệp của tôi có thuê 2 lao động là người cao tuổi, trong đó có một chú đã trên 60 tuổi chưa từng tham gia bảo hiểm xã hội và một chú đang hưởng lương hưu hằng tháng. Vậy cho tôi hỏi, doanh nghiệp của tôi có phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho 2 chú này không? Xin cảm ơn.

Thục Minh (099***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có phải đóng BHXH cho người lao động cao tuổi không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 186 Bộ Luật lao động thì:

   Người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

   Khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động thực hiện các hình thức bảo hiểm xã hội khác đối với người lao động.

   Như vậy, về nguyên tắc, khi ký kết hợp đồng lao động với người lao động, doanh nghiệp của Anh/Chị phải tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động.

   Theo đó, những đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 bao gồm:

   - Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

   - Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

   - Cán bộ, công chức, viên chức;

   - Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

   - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

   - Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

   - Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

   - Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

   - Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

   Vì doanh nghiệp của Anh/Chị có thuê 2 người lao động cao tuổi nên việc đóng BHXH sẽ giải quyết như sau:

   1/ Đối với lao động đang hưởng lương hưu:

   Theo quy định tại Khoản 9 Điều 123 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

   Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

   Như vậy, người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu hằng tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

   Trường hợp này theo quy định tại Khoản 3 Điều 186 Bộ Luật lao động 2012 thì ngoài việc trả lương theo hợp đồng, doanh nghiệp Anh/Chị còn có trách nhiệm trả thêm 1 khoản tiền tương ứng với mức đóng BHXH vào lương của người lao động đó, cụ thể:

   Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.

   2/ Đối với người lao động trên 60 tuổi chưa từng tham gia BHXH:

   Người lao động này không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 nêu trên nên doanh nghiệp của Anh/Chị vẫn phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động này như những người lao động khác.

   Trên đây là nội dung tư vấn về việc đóng BHXH cho người lao động cao tuổi. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Bộ Luật lao động 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn