Cơ quan Bảo hiểm xã hội không thụ lý giải quyết những khiếu nại nào?

Cơ quan Bảo hiểm xã hội không thụ lý giải quyết những khiếu nại nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình tư vấn như sau:

  • Theo Quyết định số 3591/QĐ-BHXH, ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định:

   - Quyết định, hành vi bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

   - Người khiếu nại không có năng lực hành vi đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;

   - Người đại diện không hợp pháp;

   - Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết;

   - Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

   - Việc khiếu nại đã được Toà án thụ lý để giải quyết hoặc đã có bản án, quyết định của Toà án.


  Nguồn:

  "bhxhninhbinh.gov.vn"
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn