Có quyết định nghỉ hưu 12/2020 thì nhận lương hưu khi nào?

Ngày hỏi:31/12/2020

Mẹ mình có quyết định nghỉ hưu vào 12/12/2020. Mẹ mình đóng BHXH 26 năm và đủ điều kiện để nhận lương hưu, vậy tháng lương hưu đầu mẹ tôi nhận được vào lúc tháng mấy vậy anh chị?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 59 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời điểm hưởng lương hưu như sau:

   Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.

   Và tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau: Thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 01 tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu. Trường hợp tháng sinh là tháng 12 thì thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 01 của tháng 01 năm liền kề sau năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu

   Căn cứ quy định trên, thì thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm được ghi trong quyết định nghỉ hưu. Theo đó, mẹ bạn có quyết định nghỉ hưu từ 12/12/2020 cho nên mẹ bạn sẽ được nhận lương hưu vào tháng 01/01/2021.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thời điểm hưởng lương hưu
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn