Cơ sở tư nhân tham gia khám chữa bệnh BHYT thế nào?

Ngày hỏi:30/12/2016

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vận tải Minh Đức (Bắc Giang) muốn đầu tư vào lĩnh vực khám chữa bệnh và đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu. Tuy nhiên, khi Công ty tham khảo Sở Y tế và BHXH địa phương thì thông tin về vấn đề này không thống nhất. Công ty đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn.

  Nội dung này được Sở Y tế tỉnh Bắc Giang tư vấn như sau:

  • Thực hiện chủ trương khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực y tế của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh Bắc Giang và ngành Y tế Bắc Giang luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho y tế tư nhân phát triển và tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ y tế, góp phần chia sẻ gánh nặng với hệ thống y tế công lập.

   Hàng năm, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh thực hiện việc rà soát, đánh giá các điều kiện của cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Sở Y tế ra quyết định phê duyệt các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh BBHYT ban đầu theo quy định của pháp luật.

   Trong năm 2016, Sở Y tế đã phê duyệt cho 35 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu, trong đó có 3 bệnh viện tư nhân và 10 phòng khám đa khoa tư nhân.

   Về trình tự, khi các tổ chức và cá nhân có nhu cầu thành lập cơ sở khám chữa bệnh sẽ gửi hồ sơ về Sở Y tế theo bộ thủ tục hành chính để được thẩm định và cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

   Trong trường hợp đơn vị có nhu cầu tham gia khám bệnh, chữa bệnh BHYT, sẽ gửi tờ trình đề nghị về Sở Y tế để được thẩm định, ra quyết định phê duyệt là cơ sở đủ điều kiện đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu.

   Việc các cơ sở khám chữa bệnh được phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh BHYT thuộc thẩm quyền của cơ quan BHXH tỉnh. Do đó, sau khi được Sở Y tế phê duyệt là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có văn bản đề nghị với cơ quan BHXH tỉnh Bắc Giang để được xem xét, ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn