Có thẻ BHYT tự nguyện khi sinh con được chi trả thế nào?

Ngày hỏi:07/11/2020

Em có tham gia BHYT tự nguyện theo hộ gia đình, hiện đang mang thai bé thứ nhất. Không rõ khi sinh con thì em được BHYT chi trả thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 (sửa đổi Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008) quy định về đối tượng tham gia BHYT gồm có:

   “Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

   5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này".

   Và Điểm a Khoản 1 Điều 21 Luật Bảo hiểm y tế 2008 thì người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí sinh con.

   Theo căn cứ nêu trên thì bạn tham gia BHYT tự nguyện khi sinh con sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí.

   *** Về mức hưởng BHYT:

   Khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 (Sửa đổi Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008) thì trường hợp bạn đi sinh sẽ được chi trả như sau:

   - Trường hợp đi sinh đúng tuyến: 80% chi phí sinh con;

   - Trường hợp đi sinh trái tuyến:

   + Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

   + Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú đến ngày 31/12/2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trong phạm vi cả nước;

   + Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí.

   Như vậy bạn mua BHYT tự nguyện thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khi sinh con. Tùy thuộc vào việc bạn đi sinh đúng tuyến hay trái tuyến thì mức chi trả của BHYT là khác nhau.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn