Có thể đóng tiếp BHXH đến khi đủ điều kiện để được hưởng lương hưu hay không?

Ngày hỏi:20/07/2020

Tôi năm nay 63 tuổi và đã về hưu nhưng tôi mới chỉ đóng BHXH 19 năm 7 tháng. Vậy tôi có thể tiếp tục đóng BHXH để được hưởng lương hưu hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

   Người lao động là nam từ đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên thì được hưởng lương hưu.

   Khoản 4 Điều 15 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

   Người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng thì người lao động được lựa chọn đóng một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng lương hưu. Người lao động được hưởng lương hưu tại tháng đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và đã đóng đủ bảo hiểm xã hội cho số tháng còn thiếu.

   Như vậy, bác đã đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng BHXH là 05 tháng thì có thể tiếp tục đóng đến khi đủ 20 năm đóng BHXH để được hưởng lương hưu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn