Có thể hộp 2 sổ BHXH thành 1?

Ngày hỏi:03/11/2015

Em có tham gia đóng BHXH bắt buộc từ tháng 12/2012 đến tháng 07/2013 và có được cấp 1 sổ BHXH. Sau đó, do nghỉ việc ở công ty cũ và tới tháng 01/2013 em mới tiếp tục đóng BHXH ở công ty mới nhưng được cấp 1 sổ BHXH mới. Vì vậy, bây giờ em có hai sổ BHXH nên anh/chị cho em hỏi: Em có được cộng gộp 2 sổ BHXH này lại thành 1 sổ BHXH hay không và nếu được thì thủ tục như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tư vấn như sau:

  • Theo câu hỏi em nêu thì quá trình đóng BHXH giữa sổ BHXH cũ và sổ BHXH mới của em có thời gian đóng trùng từ tháng 01/2013 đến tháng 7/2013 và em không nêu rõ số sổ của 2 sổ BHXH để Cơ quan BHXH kiểm tra quá trình đóng BHXH của em.

   Do đó, đề nghị em mang 2 sổ BHXH đến Cơ quan BHXH - Phòng tiếp nhận và quản lý hồ sơ để xem xét và hướng dẫn thủ tục cụ thể.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội TP Cần Thơ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn