Có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho thời gian bao lâu?

Ngày hỏi:30/11/2019

Tôi xin nghỉ không lương 3 tháng cuối thai kì, tôi muốn đóng bảo hiểm y tế tự nguyện. Vậy tôi có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho 3 tháng được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho thời gian bao lâu?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 7 Điều 9 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế, có quy định:

   Đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình quy định tại Điều 5 Nghị định này: Định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện hộ gia đình hoặc thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế nộp tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

   => Như vậy, theo quy định trên thì người mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có thể mua bhyt tự nguyện cho 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng. Vậy nên, bạn có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện trong 3 tháng để đảm bảo quyền lợi.

   Bạn có thể mua BHYT tự nguyện theo hộ gia đình tại:

   - Cơ quan Bảo hiểm xã hội xã/phường/thị trấn nơi cư trú

   - Đại lý thu bảo hiểm xã hội.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn