Có thể tham gia bảo hiểm nhân thọ theo những hình thức nào?

Ngày hỏi:27/11/2018

Tôi tên là Võ Công, tôi đang có một số thắc mắc và muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, cho tôi hỏi: Tôi có thể tham gia bảo hiểm nhân thọ theo những hình thức nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.

   Căn cứ theo Khoản 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 24/2000/QH10 và Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 được bổ sung bởi Khoản 1 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 24/2000/QH10 thì Ban biên tập sẽ tổng hợp lại những hình thức bảo hiểm nhân thọ mà bạn có thể tham gia trong bảng dưới đây:

   Hình thức tham gia Khái niệm
   Bảo hiểm trọn đời Bảo hiểm trọn đời là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó.
   Bảo hiểm sinh kỳ Bảo hiểm sinh kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
   Bảo hiểm tử kỳ Bảo hiểm tử kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
   Bảo hiểm hỗn hợp Bảo hiểm hỗn hợp là nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ.
   Bảo hiểm trả tiền định kỳ Bảo hiểm trả tiền định kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định; sau thời hạn đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
   Bảo hiểm liên kết đầu tư ...
   Bảo hiểm hưu trí Bảo hiểm hưu trí là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm đạt đến độtuổi xác định được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.


   Trên đây là nội dung trả lời về những hình thức bảo hiểm nhân thọ mà bạn có thể tham gia. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000.
   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn