Có thời gian công tác trước năm 1995 để tính hưởng BHXH

Xin hỏi: Tôi làm việc tại một công ty từ năm 1991 đến 1994 thì nghỉ việc nhưng không chốt sổ BHXH. Sau đó tôi vào làm công ty khác đến tháng 12/2013 nghỉ việc, thời gian đóng BHXH được 18 năm 4 tháng. Tôi muốn chốt sổ thời gian làm việc trước, nhưng công ty cũ trả lời không còn lưu hồ sơ. Hiện tôi còn giữ Hợp đồng lao động, Xin nói thêm, công ty cũ nói rằng đến 1995 công ty mới đóng BHXH, những người tiếp tục làm việc sau 1995 dược đóng BHXH cho thời gian trước đó, riêng trường hợp của tôi họ không rõ vì hồ sơ không còn, mà nhũng người có trách nhiệm khi tôi còn làm việc đều đã nghỉ Xin BHXH tư vấn các thủ tục để tôi chốt sổ BHXH thời gian đó cộng dồn với thời gian hiên nay để tôi đủ điều kiện về hưu. Xin cảm ơn

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Trường hợp của ban hỏi, bạn có thời gian công tác trước năm 1995, trong các trường hợp :

   1. Nếu bạn tự ý xin nghỉ việc trước năm 1995 thì căn cứ vào Thông tư số 13/NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức nhà nước thì thời gian trước đó không được tính, do đó thời gian công tác của bạn từ năm 1991 đến 1994 không được tính.

   2. Nếu bạn làm việc tại cơ quan nhà nước trước năm 1995 mà nghỉ việc do cơ quan, tổ chức đơn vị không bố trí được công việc, thì bạn có các hồ sơ như sau:

   a) Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS);

   b) Lý lịch gốc và lý lịch bổ sung (nếu có) của người lao động, quyết định tiếp nhận, hợp đồng lao động, các giấy tờ có liên quan khác như: quyết định nâng bậc lương, quyết định điều động hoặc quyết định chuyển công tác, quyết định phục viên xuất ngũ, chuyển ngành, giấy thôi trả lương;

   d) Danh sách của đơn vị có tên người lao động đến ngày 31/12/1994 hoặc các giấy tờ xác định người lao động có tên trong danh sách của đơn vị đến ngày 31/12/1994;

   đ) Quyết định nghỉ chờ việc.

   - Trường hợp không có quyết định nghỉ chờ việc thì phải có xác nhận bằng văn bản của thủ trưởng đơn vị tại thời điểm lập hồ sơ đề nghị cấp sổ BHXH, trong đó đảm bảo người lao động có tên trong danh sách của đơn vị tại thời điểm có quyết định nghỉ chờ việc và chưa hưởng các khoản trợ cấp một lần.

   - Trường hợp đơn vị đã giải thể thì do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xác nhận.

   3. Nếu ban làm việc tại đơn vị trước năm 1995 không phải là cơ quan nhà nước thì không được tính hưởng BHXH mà chỉ được tính khi đơn vị bạn có đóng BHXH mới tính và ghi sổ BHXH cho bạn.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn