Con chết sau sinh người mẹ được nghỉ tối đa bao lâu?

Ngày hỏi:04/05/2019

 Tôi tên N.T.N.T, tôi là lao động nữ vừa qua tôi mang bầu được 9 tháng thì nghỉ việc để hưởng Chế độ thai sản? không may con tôi vừa sinh ra được 1 tháng rưỡi thì mất, tôi muốn hỏi mình có tiếp tục được nghỉ việc và hưởng Chế độ thai sản không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 10 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về thời gian hưởng chế độ thai sản theo đó:

   - Nếu lao động nữ đáp ứng được các điều kiện về hưởng thai sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014, thì ngoài chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, lao động nữ được hưởng chế độ quy định tại Khoản 3 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội cụ thể như sau:

   - Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

   Như vậy trong trường hợp này, chị có thể tiếp tục được nghỉ việc và hưởng chế độ thai sản tuy nhiên thời gian nghỉ việc cũng không được quá 6 tháng so với thời gian nghỉ thai sản thông thường tính từ lúc chị bắt đầu nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn