Con mất sau khi sinh, vợ có được hưởng chế độ thai sản không?

Ngày hỏi:08/05/2019

Luật sư cho em hỏi vợ em mới sinh con nhưng cháu mất sau sinh vậy theo như luật lao động thì vợ chồng em có được hưởng chế độ như luật lao động quy định không?

lebac*****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thứ nhất, về điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con:

   Theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì:

   Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

   1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   b) Lao động nữ sinh con;

   2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi”.

   Theo quy định trên, khi lao động nữ đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong khoảng 12 tháng trước khi sinh mới được hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Nếu vợ bạn có thời gian đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong khoảng 12 tháng trước khi sinh thì được hưởng chế độ thai sản.

   Thứ hai, về thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà con chết:

   Theo quy định tại Khoản 3 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

   “Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động”.

   Bên cạnh đó, Điểm b Khoản 1 Điều 10 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

   ” 1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội và được hướng dẫn cụ thể như sau:

   b) Trường hợp lao động nữ nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, sau khi sinh con mà con bị chết, nếu lao động nữ đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội thì ngoài chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, lao động nữ được hưởng chế độ quy định tại khoản 3 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội.”

   Như vậy, trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ thêm 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian 6 tháng.

   Lưu ý: Thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động (Khoản 3 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014).

   Thứ ba, về mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà con chết:

   Vấn đề này được quy định tại Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

   Người lao động hưởng chế độ thai sản mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Có nghĩa là:

   Mức hưởng khi nghỉ việc sinh con = Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc x Số tháng nghỉ sinh con.

   Ngoài ra, lao động nữ khi sinh con còn được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm sinh theo quy định tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014. Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định 72/2018/NĐ-CP thì lương cơ sở từ 1/7/2018 là 1.390.000 đồng; tức là lao động nữ được hưởng trợ cấp một lần bằng 2.780.000 đồng cho mỗi con sinh ra.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn