Con rể mất cha mẹ vợ có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không?

Ngày hỏi:22/08/2019

Tháng 7/2019 chồng tôi bị mất do tai nạn lao động. Cha đẻ, mẹ đẻ của chồng tôi đã mất hết rồi nhưng cha đẻ, mẹ đẻ của tôi vẫn còn thì cha mẹ tôi có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định các trường hợp được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng như sau:

   “Điều 67. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

   1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

   a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

   b) Đang hưởng lương hưu;

   c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

   d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.”

   Như vậy:

   Chồng bạn mất do tai nạn lao động nên các thân nhân nếu đủ điều kiện sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

   Bên cạnh đó, Khoản 2, Khoản 3 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định những thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng như sau:

   “Điều 67. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

   2. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

   c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

   d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

   3. Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công

   Do vậy, cha, mẹ vợ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

   – Cha vợ từ đủ 60 tuổi trở lên, mẹ vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc cha vợ dưới 60 tuổi, mẹ vợ dưới 55 tuổi nhưng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

   – Không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở (lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng).

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn