Con trên 7 tuổi nằm viện thì mẹ có được nghỉ hưởng chế độ không?

Ngày hỏi:03/12/2019

Chào tổ tư vấn pháp lý: Cho tôi hỏi: Nếu con trên 7 tuổi bị đau ốm nằm viện thì mẹ có được nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội không?

nguyenducthanhhalamxxxx@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau như sau:

   "1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

   ..."

   Đồng thời căn cứ Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định Điều kiện hưởng chế độ ốm đau như sau:

   1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hưởng chế độ ốm đau trong các trường hợp sau:

   ...

   b) Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

   ..."

   Như vậy, con trên 7 tuổi bị ốm đau thì mẹ không được hưởng chế độ theo quy định nêu trên.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ ốm đau
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn