Cộng dồn thời gian đóng BHXH đối với cán bộ xã

Ngày hỏi:02/10/2015

Tôi sinh năm 1958, tham gia công tác năm 1975 (công tác ở ấp), đến năm 1990 tham gia ở xã, chức vụ Trưởng ban Thanh tra nhân dân xã đến năm 1994, Chính phủ quy định không còn chức danh này hưởng phụ cấp như các ngành khác. Năm 1995 tôi được điều động giữ chức vụ Trưởng Ban Lao động-Thương binh xã hội xã, được hưởng phụ cấp như trưởng ngành khác của xã, đến năm 1998 Chính phủ quy định ngành LĐ-TBXH xã không được xếp lương mà hưởng phụ cấp; đến năm 2002 tôi được bầu là Đảng ủy viên BCH Đảng bộ xã, Chủ tịch UBMTTQ xã, (cùng thời điểm đó Chính phủ có quy định cán bộ LĐ - TBXH được vào biên chế lương); đến nay 2015 (57 tuổi) đến năm 2018 tôi đủ 60 tuổi chỉ có 16 năm, có được hưởng chế độ hưu trí không?, có được cộng thời gian Trưởng Ban LĐ - TBXH, theo NĐ 29/CP không?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Việc tính cộng nối thời gian công tác đối với cán bộ xã, phường, thị trấn được quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT/BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; Thông tư số 24/2013/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2013 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP. Theo đó, đối với cán bộ cấp xã giữ chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP có thời gian gián đoạn trước tháng 1/1998 không quá 12 tháng thì được cộng nối thời gian công tác trước đó với thời gian công tác sau này để tính hưởng BHXH (bao gồm cả trường hợp được điều động, tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trước ngày 1/1/1998). Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016, trong đó quy định người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; đồng thời cũng quy định người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định, nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được lựa chọn đóng BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Như vậy, trường hợp của ông, sẽ được cộng dồn thời gian công tác tại xã hưởng phụ cấp theo Nghị định 09/1998 để tính thời gian đóng BHXH để nghỉ hưu theo quy định chung.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn