Công tác 38 năm được hưởng lương hưu 4.25 tháng lương

Ngày hỏi:22/09/2013

Tôi (nam giới) công tác trong cơ quan nhà nước được 38 năm 4 tháng. Tôi được trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu là 4,25 tháng. Hỏi như vậy có đúng theo theo chế độ hiện hành không? (Theo quy định tại khoản 5, Điều 28 Nghị định 152/2006/NĐ-CP thì khi tính mức lương hưu hằng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm).

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

   - NLĐ đã đóng BHXH trên 30 năm đối với nam, trên 25 năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp 1 lần.

   - Mức trợ cấp 1 lần được tính theo số năm đóng BHXH kể từ năm thứ 31 trở đi đối với nam và năm thứ 26 trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

   Như vậy khi về hưu ông nhận trợ cấp 1 lần như trên là đúng.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn