Công thức tính BHXH 1 lần

Ngày hỏi:21/12/2013

Tôi có thời gian đóng tiền BHXH là 4 năm 2 tháng với mức đóng như sau : Tháng 11/2007 -> 12/2009 : 1.750 tỉ lệ 20% Tháng 1/2010 -> 10/2010 : 1.715.000 tỉ lệ 22% Tháng 11/2010 -> 12/2010 : 2.107.000 Tháng 1/2011 -> 5/2011 : 2.902.500 Tháng 6/2011 -> 12/11 : 2.682.000

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Tính hưởng trợ cấp BHXH một lần:
   Từ 11/2007 Đến 12/2007, Thời gian : 2 tháng - Mức lương : 3 255 000
   3 255 000 x 2 = 6 510 000
   Từ 01/2008 Đến 12/2008, Thời gian : 12 tháng - Mức lương : 2 642 500
   2 642 500 x 12 = 31 710 000
   Từ 01/2009 Đến 12/2009, Thời gian : 12 tháng - Mức lương : 2 467 500
   2 467 500 x 12 = 29 610 000
   Từ 01/2010 Đến 10/2010, Thời gian : 10 tháng - Mức lương : 2 229 500
   2 229 500 x 10 = 22 295 000
   Từ 11/2010 Đến 12/2010, Thời gian : 2 tháng - Mức lương : 2 739 100
   2 739 100 x 2 = 5 478 200
   Từ 01/2011 Đến 05/2011, Thời gian : 5 tháng - Mức lương : 3 163 725
   3 163 725 x 5 = 15 818 625
   Từ 06/2011 Đến 12/2011, Thời gian : 7 tháng - Mức lương : 2 923 380
   2 923 380 x 7 = 20 463 660
   Tổng thời gian : 5+ 2+ 12 + 10 + 12 + 2 + 7 = 50 tháng
   Tổng số tiền : 15 818 625 + 6 510 000 + 31 710 000 + 22 295 000 + 29 610 000
   + 5 478 200 + 20 463 660 = 131 885 485
   Lương bình quân là: 131 885 485/ 50 = 2 637 709
   Mức hưởng:
   Thời gian đóng BHXH tính đến ngày: 30/12/2011 bằng: 4 năm 2 tháng
   Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng hoặc bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng để tính trợ cấp BHXH một lần: 2 637 709 đồng
   Số tháng tính hưởng trợ cấp BHXH 1 lần: 4.00 x 1.5 = 6.00 tháng
   Trợ cấp BHXH một lần: 2 637 709 đồng x 4.00 x 1.5 tháng = 15 826 254 đồng


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn