Công ty chuyển NLĐ sang làm công việc khác do dịch bệnh có phải ký lại HĐLĐ?

Ngày hỏi:05/05/2020

Bạn Tuấn Vũ ở Bình Dương có thắc mắc: Công ty chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng do dịch bệnh có được không? Nếu được thì có cần phải ký lại hợp đồng lao động không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 31 Bộ luật lao động 2012 quy định về việc chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động như sau:

   Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

   Tại Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định:

   - Người sử dụng lao động đã tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, nếu tiếp tục phải tạm thời chuyển người lao động đó làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì phải được sự đồng ý của người lao động bằng văn bản.

   - Người lao động không đồng ý tiếp tục tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động.

   => Như vậy, công ty khó khăn do dịch bệnh có quyền chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng trong 60 ngày làm việc. Sau thời gian này thì hai bên tiếp tục thỏa thuận, công ty không có quyền quyết định. Tuy nhiên, dù có tiếp tục hay không tiếp tục thì cũng không bắt buộc phải ký HĐLĐ mới.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chấm dứt HĐLĐ
  Đơn phương chấm dứt HĐLĐ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn